Tag: โรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน

ขั้นตอน และวิธีการทำเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินขั้นตอน และวิธีการทำเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน

เลือกชนิดของไม้โครง ไม้โครงมีทั้งเนื้ออ่อน เนื้อแข็ง การเลือกใช้ควรเลือกประเภทไม้เนื้อแข็ง เพราะมีความเหนียวและแข็งแรงกว่า  การอาบน้ำยากันปลวก ถึงแม้ว่าโรงงานผู้ผลิตจะอบน้ำยามาให้แล้วก็ตามไม้ ช่างจะทาน้ำยากันปลวกทุกด้านของไม้โครง เพื่อความมั่นใจ น้ำยากันปลวกมีแบบสีใส และสีน้ำตาลดำ หากมีเวลาดูช่างทำงานโดยช่างขึ้นชิ้นงานที่หน้างานเลยก็สามารถใช้น้ำยากันปลวกสีใสได้ แต่ถ้าช่างขึ้นงานที่โรงงานของช่างเอง ก็ให้ใช้น้ำยากันปลวกสีน้ำตาลดำ เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าทาน้ำยาเรียบร้อยแล้ว  ส่วนโครงประเภทสักจ๊อยจะเป็นสักสวนป่า โครงไม้เนื้ออ่อน หลายคนเข้าใจว่าปลวกไม่กิน แต่จริงๆแล้วปลวกกินเพราะไม้สักสวนป่านั้นยังมีเนื้อที่อ่อนอยู่มาก ถ้าต้องการโครงไม้ที่ปลวกไม่กินเลยต้องเลือกไม้โครงสักเนื้อหรือสักแท้ แต่มีราคาแพงกว่าไม้โครงทั่วไป 3-4 เท่า ประกอบโครงไม้ แล้วยิงตะปูยึดไม้อัดหน้า-หลัง เข้ากับโครงไม้ แล้วขึ้นประกอบเป็นตู้ ขั้นตอนนี้ช่างจะเช็คระยะต่างๆให้ได้ดิ่งได้ฉาก  การเลือกใช้ไม้อัดก็ขึ้นอยู่กับสีสัน ลายไม้ที่ต้องการ