Tag: เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ

เลือกเครื่องฟอกอากาศอย่างไรดีเลือกเครื่องฟอกอากาศอย่างไรดี

เครื่องฟอกอากาศเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นที่ได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์อากาศเป็นพิษหรือมีมลภาวะปนเปื้อนในอากาศสูง ในปัจจุบันมีเครื่องฟอกอากาศมากมายหลายรุ่นให้เลือกซื้อ โดยแต่ละรุ่นก็แตกต่างกันไปทั้งด้านขนาด ราคา ประสิทธิภาพหรือการใช้งาน ดังนั้นคนที่จะเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ จึงควรศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนเสียก่อนจะมีการตัดสินใจ           การเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ มีปัจจัยแวดล้อมที่ต้องพิจารณาประกอบการเลือกซื้อดังต่อไปนี้ ขนาดห้อง เครื่องฟอกอากาศแต่ละรุ่นมีขนาดพื้นที่ในการฟอกอากาศต่างกัน ดังนั้นการเลือกเครื่องฟอกอากาศจึงควรเลือกที่สามารถทำงานได้คลอบคลุมทั่วทั้งห้องที่จะใช้งาน เพราะหากเป็นห้องขนาดใหญ่แต่ใช้เครื่องฟอกอากาศที่ทำงานได้ในพื้นที่เล็กๆผลที่ออกมาย่อมทำให้ประสิทธิภาพในการกรองอากาศลดลงไปด้วยเช่นกัน หรือการนำเครื่องฟอกอากาศที่ทำงานได้ครอบคลุมบริเวณกว้างไปไว้ใช้งานในห้องเล็กๆก็จะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและทำให้ห้องคับแคบลงไปอีกด้วย เพราะเครื่องฟอกที่ครอบคลุมบริเวณกว้างมักมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องที่มีไว้ใช้งานในพื้นที่ไม่มาก ราคา เครื่องฟอกอากาศที่ซื้อควรมีราคาที่สมเหตุสมผลกับคุณภาพ นอกจากนั้นผู้ซื้อควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและเปลี่ยนแผ่นกรองของเครื่องฟอกอากาศด้วย ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยมากน้อยแค่ไหน ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแต่ละครั้งจะคุ้มค่าหรือฟุ่มเฟือยเกินไปหรือไม่ เพราะเครื่องฟอกอากาศจำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรองอยู่เสมอเพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าความเร็วลม ยิ่งค่านี้สูงก็หมายถึงเครื่องฟอกอากาศเครื่องนั้นสามารถฟอกอากาศได้เร็วขึ้นด้วยเช่นกัน เป็นตัวบ่งบอกว่าเครื่องฟอกอากาศเครื่องนั้นมีประสิทธิภาพการทำงานดีหรือไม่ อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ต่อนาที หรือค่าCADR เป็นค่าที่มีไว้สำหรับวัดประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องฟอกอากาศ ยิ่งค่าCADRมีค่าสูงยิ่งดี เสียง