Tag: ส่งพวงหรีด

ส่งพวงหรีด

การส่งพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยการส่งพวงหรีดเพื่อไว้อาลัย

การ ส่งพวงหรีด เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยและความเสียใจแก่ผู้ที่สูญเสีย ผู้ให้จะต้องดุความเหมาะสมของพวงหรีดที่จะส่งให้มีความเหมาะสมกับผู้วายชนม์ โดยพิจารณาความสนิทสนมและความความหมายของสีดอกไม้ที่ใช้ในการทำพวงหรีดด้วย                 ในการเลือกพวงหรีดสำหรับนำไปมอบให้ผู้รับนั้น ผู้ให้ควรเลือกจากร้านที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการจัดทำพวงหรีด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อส่งพวงหรีดให้ผู้รับแล้วจะมีความความผิดพลาดในเรื่องของการตีความหมายที่ผิดๆจากดอกไม้ที่ใช้ทำพวงหรีด เพราะร้านที่มีประสบการณ์จะมีความรู้ว่าดอกไม้ชนิดใดเหมาะสมในการนำมาทำเป็นพวงหรีด ในการมอบพวงหรีดนั้นผู้ให้อาจจะนำไปมอบให้ด้วยตนเองหรือหากติดธุระสำคัญก็สามารถให้ร้านดอกไม้ที่ทำพวงหรีดจัดส่งพวงหรีดนั้นให้แทนตนเองก็ได้เช่นกัน ในการส่งพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยสิ่งที่ผู้มอบต้องคำนึงถึงคือบุคคลที่เป็นผู้วายชนม์เป็นผู้ใดจึงจะสามารถเลือกส่งพวงหรีดได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ พวงหรีดสำหรับไว้อาลัยทั่วไป การส่งมอบพวงหรีดแบบนี้ใช้ในกรณีที่ผู้มอบให้ไม่ได้มีความสนิทสนมกับครอบครัวหรือผู้วายชนม์มากนัก พวงหรีดที่ใช้มันนิยมที่มีสีสันสดใส เช่นสีแดง สีส้ม สีเหลือง เป็นต้น ซึ่งสีเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายเป็นพิเศษ แต่เพื่อต้องการแสดงถึงการปลอบใจผู้ที่สูญเสียและเพื่อไม่ให้บรรยากาศในงานดูโศกเศร้ามากเกินไปนัก พวงหรีดสำหรับไว้อาลัยผู้อาวุโส การส่งพวงหรีดให้ในงานที่ผู้วายชนม์เป็นผู้อาวุโส เป็นที่นับหน้าถือตา ได้รับความเคารพจากผู้อื่น เป็นคนมีตำแหน่งสูง และเหล่าครูอาจารย์ควรเลือกพวงหรีดที่ใช้ดอกไม้ในโทนสีม่วงเป็นหลัก เพราะสีนี้เป็นสีที่บ่งบอกถึงความมีเกียรติ ให้ความรู้สึกถึงความหรูหราและความสุขุม