ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สำคัญไหม และอันตรายจากไฟฟ้า

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า

ถ้าถามการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานนั้น มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน บอกเลยว่าสำคัญมากๆ จะเกิดอะไรขึ้นหากเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง อาจนำมาซึ่งอันตรายต่างๆ วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูว่าอันตรายจากไฟฟ้าหลักๆ แล้วมีอะไรบ้าง ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าทำไมต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้า 

การตรวจสอบระบบไฟฟ้า เป็นกฎหมายบังคับใช้สถานประกอบกิจการจะต้องดำเนินการกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 และยังมีกฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550 มาเกี่ยวข้องด้วย 

ผู้ประกอบการจำเป็นต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจำทุกปี และมีการรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรหรืออาจเป็นบุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรีได้กำหนด ซึ่งการตรวจสอบและการรับรองจะต้องจัดให้มีเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

อันตรายจากไฟฟ้า 

เมื่อได้รู้แล้วว่าการตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างไร ทำไมต้องตรวจสอบต่อมา เราจะพาทุกคนมาดูว่า อันตรายจากไฟฟ้ามีอะไรบ้าง เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าการตรวจสอบระบบไฟฟ้านั้นสำคัญมากแค่ไหน หากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าไม่พร้อมใช้งาน เกิดการชำรุดเสียหายต่างๆ จะเกิดอัตรายอะไรบ้าง มีดังต่อไปนี้ 

  • ไฟฟ้าดูดพนักงานที่กำลังปฏิบัติงาน มีทั้งการสัมผัสโดยตรงและการสัมผัสโดยอ้อม ไฟฟ้าดูดอาจทำให้เสียชีวิตได้ 
  • ไฟฟ้าชอร์ท มาจากไฟฟ้าลัดวงจร อาจเกิดจากฉนวนไฟฟ้าเสื่อมสภาพชำรุดเสียหายหรือมีกิ่งไม้ ต้นไม้ไปพาด สัมผัสสายไฟ 
  • เกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเกิดอัคคีภัยจากการที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเสียหายจนทำให้เกิดประกายไฟ บางครั้งอาจเกิดจากการที่มอเตอร์ทำงานเกินกำลังไม่มีการตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพ 

ระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ตรวจสอบเป็นประจำ อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ ยิ่งถ้าเป็นระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดอันตรายต่อพนักงานแต่ถ้าเกิดเหตุขัดข้อง ระบบไฟฟ้าไม่ทำงาน มันอาจสร้างความเสียหายต่อกระบวนการผลิต ทำให้กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงัก ผู้ประกอบการสูญเสียรายได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ให้บริการอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบ single line diagram เพื่อเตรียมตัวก่อนตรวจสอบ หรือจะเป็นบริการ PM ระบบไฟฟ้า บำรุงรักษาซ่อมแซม เพื่อให้ระบบไฟฟ้าพร้อมใช้งานเสมอ เลือกผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นิติบุคคล มีเลขที่ใบอนุญาตชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ มีการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 

ทั้งหมดนี้ก็คือ อันตรายจากไฟฟ้าและการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ที่เราเอามาฝาก โรงงานอุตสาหกรรมควรจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี เลือกผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่เชื่อถือได้เท่านั้น 

About the Author

You may also like these