April 19, 2020

Shopping

ของเล่นฉบับทำมือสำหรับเด็ก 2 ขวบ

ของเล่นสำหรับเด็ก ใครว่าจำเป็นที่จะต้องเลือกซื้อจากห้างสรรพสินค้าเพียงอย่างเดียว เพราะบางครั้งของเล่นเหล่านั้นอาจไม่เป็นที่ถูกใจลูก ๆ มากพอ หรือไม่ก็อาจจะมีราคาที่สูงจนเกินเอื้อม เนื่องจากบางครอบครัวก็ไม่ได้มีงบมากมายถึงขนาดที่จะสามารถหาของเล่นให้กับลูก ๆ ได้ตลอด ทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ก็คือการประดิษฐ์ของเล่นทำมือขึ้นมาเอง หรือที่เราเรียกกันแบบสั้น ๆ ว่า D.I.Y นั่นล่ะค่ะ